2009 m. birželio 2 d., antradienis

Vytautas Kardelis, "Mielagėnų apylinkių tekstai", Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2006 m.


Vytautas Kardelis (iš dešinės) kalbasi su buvusio Mielagėnų bažnyčios kunigo Miškinio sesers dukra.


„Mielagėnų apylinkių tekstai“ (sud. V. Kardelis)
Mielagėnų apylinkių tekstai Sudarė Vytautas Kardelis. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.
Šia Mielagėnų apylinkių šnektos tekstų knyga (su kompaktine plokštele) pradedama leisti nauja Lietuvių kalbos instituto serija „Tarmių tekstynas“.
Knygoje išsamia dialektologine transkripcija pateikiami tekstai iš šiaurinės rytų aukštaičių vilniškių dalies – Mielagėnų (Ignalinos r.) parapijos kaimų: Mielagėnų, Salamiankos, Gilūtų, Paliesiaus ir Mėčionių. Leidinį sudaro įvadas, kur pateikiama istorinių ir sociolingvistinių pastabų, panagrinėtos tekstų fonologinės, morfologinės, sintaksės, leksikos ypatybės, ir komentuoti tekstai. Tekstų turinys įvairus: pasakojimai apie gyvenimą, kasdienius darbus, jaunystę, lenkų okupacijos laikus, uždarbiavimą Lietuvoje ir Latvijoje, įvairūs nutikimai.
Leidinys visų pirma skiriamas mokslinei apyvartai, tačiau jis turėtų būti įdomus visiems, kurie domisi lietuvių kalbos tarmėmis.

Knygos ir kompaktinės plokštelės rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos lėšų.


Vytautas Kardelis (guli pirmas iš dešinės) su Vilniaus universiteto studentais lituanistais Ignalinos rajone

Komentarų nėra: